OFERUJEMY

KONCEPCJE I PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENI W TYM M.IN.:

zieleni miejskiej
zieleni osiedli mieszkaniowych
ogrodów przydomowych
ogrodów przy rezydencjach i willach
zieleni przy obiektach użyteczności publicznej
zieleni na dachach
zieleni przy firmach
zieleni przy pasach drogowych
ogrodów skalnych, alpinariów
oczek wodnych
kaskad kamiennych
alpinariów
rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych
rekultywacja terenów poeksploatacyjnych

PROJEKTY ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W TYM M..IN.:

ogrodzenia
murki ogrodowe
kamienne elewacje
mury i ściany oporowe
donice kamienne i murowane
altany, wiaty, drewutnie
grille i kuchnie ogrodowe
wędzarnie
piece chlebowe
ziemianki ogrodowe
schody ogrodowe
oświetlenie

ANALIZY KRAJOBRAZOWE I DENDROLOGICZNE W TYM M.IN.:

inwentaryzacje szaty roślinnej
projekty gospodarki drzewostanem
dokumentacja do WŚiZ o wycinkę drzew itp.
analizy widokowe
analizy historyczne
analizy dendrologiczne